Palkkaus

Voidaanko palvelusvuosilisä paikallisesti sopien vaihtaa vastaavaan vapaaseen?

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 14.5.3 kohdan mukaan työnantaja ja 58 vuotta täyttänyt työntekijä voivat vuosittain sopia, että työntekijän ansaitsema palvelusvuosilisä tai sen osa vaihdetaan vastaavaan vapaaseen. Vapaa voidaan pitää palvelus­vuosilisän tarkastusajankohdan jälkeen. Työnantaja ja työntekijä sopivat vapaan ajankohdasta tai menettelytavasta, jota vapaan pitämisessä noudatetaan. Sopimus on tehtävä kirjallisesti. Pää­luottamusmiehelle annetaan selvitys vaihtokäytännöistä.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Palkkaus