Työsopimus ja työsuhde

Työntekijämme on irtisanottu tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla ja hänen työsuhteensa päättyy toukokuun lopussa. Maksetaanko työntekijälle lomakorvauksen lisäksi myös lomaraha?

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen ja Teknologiateollisuus ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välisen työehtosopimuksen 21.5.2 kohdan mukaisesti lomaraha maksetaan myös mahdollisen lomakorvauksen yhtey­dessä, mikäli työsuhde lomakautena päättyy muusta kuin työnte­kijästä itsestään johtuvasta syystä.
Lomaraha maksetaan tällöin edellisen päättyneen lomanmääräytymisvuoden lomakorvauk­sesta, mutta ei kesken jääneen lomanmääräytymisvuoden loma­korvauksesta.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Työsopimus ja työsuhde